Sejmik ŚOZŻ

Sejmik sprawozdawczo – wyborczy odbywa się co 4 lata.


W dniu 16 lutego 2019 roku odbyło się XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Głównym punktem obrad było wybranie nowych władz. Dokonała się zmiana pokoleniowa. Nowym Prezesem został Andrzej Kosmala, założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zalew Kielce”, związany z żeglarstwem regatowym od 1976 roku. We władzach Związku znalazła się szeroka reprezentacja aktywnych świętokrzyskich klubów, w tym Klub Morski „Horn”, Żeglarski Klub Morski „Bryza”, KTW Mewa oraz Żeglarski Krąg Starszyzny „Bajdewind” Starachowice. Nowy Zarząd zapowiedział wspieranie inicjatyw klubowych, działanie na rzecz integracji środowiska żeglarskiego oraz popularyzację sportów wodnych.

 


XXI Sprawozdawczo – Wyborczy Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbył się w dniu 25.02.2017 r. Zarząd związku złożył sprawozdanie z działalności za okres 2014-2016 uzyskując absolutorium. Krótsza kadencja była spowodowana dostosowaniem harmonogramu do obrad i sejmików PZŻ. Na sejmiku obecny był również Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk. W czasie obrad wręczono odznaczenia oraz wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Na stanowisko prezesa ponownie został wybrany kol. Bogusław Tomasik.

 


XX Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Kielcach – 14.06.2014 r.

XX Sprawozdawczo – Wyborczy Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbył się w dniu 14.06.2014 r. Zarząd związku złożył sprawozdanie z działalności za okres 2010-2014 uzyskując absolutorium. Delegacji postanowili zwołać kolejny sejmik sprawozdawczo-wyborczy jesienią 2016 r. tak, aby dostosować harmonogram do obrad i sejmików PZŻ. Po wręczeniu odznaczeń i dyskusji wybrano nowe władze związku na następną kadencję. Prezesem ponownie został kol. Bogusław Tomasik.

XIX Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołano dnia 24 kwietnia 2010 roku


XIX Sprawozdawczo – Wyborczy Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbył się w dniu 24.04.2010r. Zarząd związku złożył sprawozdanie z działalności za okres 2006-2010 uzyskując absolutorium. Po wręczeniu odznaczeń i dyskusji wybrano nowe władze związku na następną kadencję. Prezesem ponownie został wybrany kol. Bogusław Tomasik.


XVIII Nadzwyczajny Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołano dnia 22 marca 2009r.


50 lat Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski świętował 50-lecie istnienia. Były galowe, granatowe mundury, goście, gratulacje i odznaczenia dla zasłużonych działaczy.

Ponad 40 delegatów z prawie 20 klubów żeglarskich z całego województwa świętokrzyskiego zebrało się, by wspólnie świętować okrągły jubileusz, powspominać i poczynić plany na przyszłość.
Krótką historię Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przedstawił jego prezes, Bogusław Tomasik, przypominając, że nazwę tę związek nosi dopiero od pięciu lat. – Przez prawie 30 lat byliśmy zrzeszeni w Kieleckim Związku Żeglarskim, ale nazwa ta nie była dość pojemna – wyjaśniał.
Wielu działaczy otrzymało specjalne wyróżnienia. Wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej, odznaki Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego oraz Honoris Nauta. Z okazji półwiecza istnienia organizacji wybito również pamiątkowe medale.
Źródło: echodnia.ue


XVII Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołano dnia 04 marca 2006r.