Akty prawne – ustawy i rozporządzenia dotyczące żeglarstwa w Polsce więcej

Zapraszamy do zapoznania się z aktami prawnymi – ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi żeglarstwa w Polsce.
Poniższa lista zawiera najważniejsze dokumenty prawne zarówno dotyczące żeglarstwa sportowego, śródlądowego, morskiego, szkolenia jak i określające działanie Polskiego Związku Żeglarskiego.
Powiązane dokumenty:
Modelowe reguły antydopingowe
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.11.2004 w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5.11.2010 w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2004 w sprawie polskiego rejestru jachtów
Rozporządzenie Ministra Sportu z 9.06.2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa 
Rozporządzenie Ministra Transportu BiGM z dnia 17 01.2012 w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m
Rozporządzenie Ministra Transportu TBiGM z 28.02.2012 w sprawie bezpiecznego uprawiamia żeglugi przez jachty morskie
Ustawa z dnia 18.07.2001 PRAWO WODNE
Ustawa z dnia 18.08.2011 O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM
Ustawa z dnia 18.08.2011 O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH
Ustawa z dnia 18.09.2001 KODEKS MORSKI
Ustawa z dnia 2.04.1997 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Ustawa z dnia 21.12.2000 O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ
Ustawa z dnia 25.06.2010 O SPORCIE
Ustawa z dnia 30.08.2002 O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI
Ustawa z dnia 7.04.1989 PRAWO O STOWARZYSZENIACH
wykaz rozporządzeń do ust. o żegl. śródlądowej

Pliki do pobrania tutaj


STATUT PZŻ


USTAWA O SPORCIE


Rozporządzenie MTBiGM w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie
Przewodniczący Komisji Szkolenia ŚOZŻ – Jacek Tomasik


W bieżącym sezonie, zgodnie z nowymi przepisami i wytycznymi zarejestrowano 3 kursy na patent żeglarza jachtowego w następujących klubach:

1. Żeglarski Klub Morski „BRYZA”.
2. 33 Kielcecka Harcerska Drużyna Żeglarska „PASAT”.
3. Klub Morski „HORN”.

Pierwsze egzaminy na stopień żeglarza jachtowego, przeprowadzone zgodnie z nowymi wytycznymi KSz PZŻ, odbyły w sierpniu.
Następne planowane są na wrzesień.
Dla przypomnienia. Sprawę kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa – stopni żeglarskich, sposób i tryb prowadzenia egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z 2006 r. nr 105 poz. 712)
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/dokumenty/rozp_upr_zegl.pdf
Rozporządzenie to określa również wzory patenów – dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia.
Nowe patenty wykonane są w postaci plastikowych kart – podobnie jak najnowsze Dowody Osobiste.
Wiąże się to z problemami technicznymi polegającymi na wyposażeniu wszystkich OZŻ w odpowiednie drukarki, skanery. Są to rzeczy drogie i niestety finansowane ze środków własnych OZŻ-ów. 
Na chwile obecną żaden OZŻ nie jest gotowy do „produkcji” patentów. 
Powyższe tłumaczy Komunikat Ministra Sportu. 
Komunikat Ministra Sportu dot. rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/dokumenty/komunikat_ms.doc
Tak więc prowadzący Szkolenia zobowiązani są do wystawienia w/w zaświadczenia do czasu wprowadzenia nowych patentów żeglarskich.

Druki
System szkolenia 2006 :
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/dokumenty/system_szkolenia_2006.doc
System szkolenia druki :
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/dokumenty/system_szkolenia_druki.doc
Rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa
(weszło w życie 24 czerwca 2006 r.)

 

Rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa
(weszło w życie 24 czerwca 2006 r.)

Nazwa stopnia Zakras uprawnień Wymagania
Żeglarz jachtowy Na śródlądziu bez ograniczeń oraz jachty do 8,5 m długości po morzu w porze dziennej w strefie 2 Mm Wiek 12 lat, obowiązkowe szkolenie i egzamin (do 16 lat żegluga pod nadzorem)
Sternik jachtowy Na śródlądziu bez ograniczeń oraz jachty do 12 m długości po morzach zamkniętych, a na pozostałych akwenach w strefie 20 Mm Wiek 18 lat, stopień żeglarza oraz staż 200 h w dwóch rejsach pełnomorskich, obowiązkowe szkolenie i egzamin
Jachtowy sternik morsk Na śródlądziu bez ograniczeń, na morzu jachty o długości do 18 m Stopień sternika jachtowego oraz 600 h stażu – bez egzaminu
Kapitan jachtowy Na śródlądziu i morzu bez ograniczeń Stopień jachtowego sternika morskiego oraz 1200 h stażu – bez egzaminu
Sternik motorowodny Jachty o mocy do 60 kW po śródlądziu oraz w strefie 2 Mm po morzu Wiek 12 lat, obowiązkowe szkolenie i egzamin (do 16 lat żegluga pod nadzorem)
Starszy sternik motorowodny Na śródlądziu bez ograniczeń, a po morzach zamkniętych jachty o długości do 12 m Wiek 18 lat, stopień sternika motorowodnego oraz staż 200 h w dwóch rejsach pełnomorskich, obowiązkowe szkolenie i egzamin
Morski sternik motorowodny Na śródlądziu bez ograniczeń oraz jachty o długości do 18 m po morzu Stopień sternika motorowodnego oraz 600 h stażu – bez egzaminu
Kapitan motorowodny Na śródlądziu i po morzu bez ograniczeń Stopień morskiego sternika motorowodnego oraz 1200 h stażu – bez egzaminu
Motorzysta motorowodny Funkcja kierownika maszyn o mocy do 600 kW oraz pomocnika kierownika maszyn o mocy do 1000 kW Staż i egzamin
Mechanik motorowodny Funkcja kierownika maszyn Stopień motorzysty oraz staż

„Żagle” sierpień 2006r.