Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy PZŻ (21.04.2013r.)

W dniu 21 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbył się XLIV Nadzwyczajny Statutowo – Sprawozdawczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego.
W pierwszej części obrad Sejmik, czyli najwyższa władza Związku, przyjęła sprawozdania ustępującego Zarządu oraz komisji rewizyjnej. Udzielone zostało absolutorium dla wszystkich członków Zarządu z wyjątkiem wiceprezesa ds. śródlądowych Wojciecha Borzyszkowskiego.
W dalszej części dokonano wyboru Prezesa. Jedynym kandydatem był dotychczasowy sternik związku Wiesław Kaczmarek, który otrzymał wystarczającą ilość głosów i ponownie został Prezesem.

W skład Zarządu weszli:
Wiesław Kaczmarek – Prezes
Karol Jabłoński – zastępca Prezesa, wiceprezes ds. sportu
Maciej Leśny – wiceprezes ds. morskich
Jacek Orliński – wiceprezes ds. śródlądowych
Jerzy Durejko – wiceprezes ds. szkolenia
Zbigniew Stosio – Sekretarz Generalny
Jacek Czabański – Skarbnik
Maciej Bardan
Rafał Szukiel
Maciej Olszewski
Krystian Piotr Hlavaty
Kazimierz Izdebski
Sławomir Kalinowski
Katarzyna Domańska
Janusz Szlachetko

Szczegółowa relacja tutaj