Komunikat – w dniu 27.04.2013r. odbędzie się Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego w Warszawie

W dniu 27.04.2013r. odbędzie się Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego w Warszawie.

Statut Polskiego Związku Żeglarskiego ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję Statutową na żądanie Ministra Sportu i Turystyki

Uchwała w sprawie ewidencji członków Związku i osób w nim stowarzyszonych

Uchwała w sprawie przekazywania uprawnień okręgowym związkom żeglarskim

Zarząd ŚOZŻ