Aktualności

  • XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (16.02.2019 r.) - więcej
  • Zawiadomienie o XXII Nadzwyczajnym Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego (16.02.2019 r.) - więcej